De brouwerij - Pagina 2

Het schroten is de eerste stap in het proces om bier te maken. De brouwgerst (mout) wordt gekneusd om het kaf kapot te stoten waardoor het zetmeel vrijkomt. Het aldus verkregen meel is klaar voor gebruik.

 

Filterkuip

 

In deze filterkuip worden de harde bolsters van de gerst, de bostel, verwijderd.


Kookketel

Daarna volgt het maken van het beslag, waarbij de grondstoffen worden gemengd met water waarna ze worden omgezet in enkelvoudige suikers. Water van 50° C wordt in koperen ketels vermengd met het gerstemeel. In de loop van dat proces wordt de temperatuur verschillende keren stapsgewijs verhoogd.

 

Na een aantal uren brouwen is ongeveer 90% van het mengsel, het wort, eindelijk geschikt als voedsel voor de gist. Dit wort wordt dan overgeheveld naar een andere ketel om geklaard te worden teneinde het kaf van de gerstekorrels te verwijderen. Dan wordt het aldus verkregen geklaarde wort, nog warm, verzameld in de kookketel.

Langzaam wordt het hele volume aan de kook gebracht. Op dat moment wordt de hop eraan toegevoegd. Dat maakt het bier aromatisch en geeft het zijn bittere smaak. Tenslotte wordt er suiker toegevoegd tijdens het koken om de densiteit te verhogen. Die laatste bepaalt het alcoholpercentage.

 

De kookketel. De mout wordt er tot 100° C verhit.

Logo Authentic Trappist Product

 

Laten we vooral onthouden dat de productie-eenheid moet liggen 'binnen de omheining van het klooster of daar zeer dichtbij' en dat 'het werk gedaan moet worden door monniken zelf en/of door leken die voor het klooster werken'.


De inkomsten zijn zonder enig winstoogmerk en zullen slechts aangewend worden voor een goed beheer van de onderneming, voor sociale werken en voor de behoeften van de kloostergemeenschap.