Het persoonlijk gebed

Alles wat uit de hemel neerdaalt – rijkelijk door God geschonken in de liturgie – moet worden ontvangen en opgenomen in een lang, persoonlijk gebed dat wordt behoed door de stilte. Geen enkele regel kan voorschrijven en geen enkele foto kan vastleggen hoe de ontmoeting 'van aangezicht tot aangezicht' tussen God en elke monnik geschiedt.

 

De Sacramentskapel

 

Sacramentskapel

Wat speelt er zich af achter de gesloten deur van een kloostercel? Daar is de plaats van de grote strijd van het gebed. Want het is voor niemand gemakkelijk – ook niet voor een monnik – om zijn hart, lichaam en geest te bewaren voor het aanschijn van God.

 

Om hun gebed te voeden, wijden de monniken zich overvloedig aan de lectio divina, het aandachtig en meditatief lezen van de heilige boeken. Zoals de Regel voorschrijft, wijden de monniken, afhankelijk van de seizoenen en de liturgische tijden, meer of minder tijd aan de lectio divina. Voor de heilige Benedictus is er slechts één autoriteit in het klooster: het Woord van God. Wanneer de monnik de Heilige Schrift doorvorst, zoekt hij eigenlijk het aangezicht van God.

 

Cel (kamer) in het noviciaat

 

Een cel (kamer) in het noviciaat

 

Wat speelt er zich af achter de gesloten deur van een kloostercel? Daar is de plaats van de grote strijd van het gebed. Want het is voor niemand gemakkelijk – ook niet voor een monnik – om zijn hart, lichaam en geest te bewaren voor het aanschijn van God.