De architectuur - Pagina 2

Verblijf van de abt

 

De XVIIIe eeuw is overvloedig aanwezig, vooral rondom de erehof: de stoere schuur (1701), de elegantie van het huidige gastenverblijf voor retraitanten (1752) en van de molen (1755). Eenzelfde elegantie vinden we in het 'verblijf van de abt', dat loodrecht staat op de vleugel waar nu de kapittelzaal en de bibliotheek zijn ondergebracht (1705).


De terugkeer van de monniken na de Revolutie leidt al meteen aan het begin van de XXe eeuw tot een vernieuwing van de gebouwen: een nieuwe kerk, opnieuw aan de oever van de Biran (1900-1902) en de gemeenschappelijke gebouwen (vanaf 1902).

 

Na de Tweede Wereldoorlog breekt een nieuwe bouwkoorts uit, vooral in het brouwerijgedeelte. Vanaf de jaren 1980 is er op verschillende plaatsen in het klooster veel gerestaureerd. Tussen 1991 en 1993 werd de neogotische kerk helemaal omgevormd en aangepast aan de behoeften van deze tijd.

 

Het 'verblijf van de abt'


De kerk gezien vanuit het klooster


Kerk gezien vanuit het klooster