De architectuur

Wapenschild van Dom Fabry

 

Van de oorspronkelijke gebouwen is vrijwel niets meer over. Misschien waren ze vergeten er een prijskaartje aan te hangen? Eén ding is zeker: troepen soldaten op het einde van de Middeleeuwen hebben ze meer dan eens systematisch vernield. Ten tijde van de Franse Revolutie heeft de nieuwe eigenaar van het goed de kloostergebouwen al evenmin ontzien.


Het huidige poortgebouw is ongetwijfeld het oudste resterende gebouw. De gotisch-renaissancistische stijl – typerend voor de streek rond Luik – doet vermoeden dat het in de XVIe eeuw gerestaureerd werd.

De XVIIe eeuw dient zich aan op de muur van de boerderij met het jaartal 1664, dat staat gebeiteld boven Dom Fabry met zijn persoonlijke wapenspreuk: 'Curvata resurgo' (Gebogen richt ik mij weer op), dat de abdij heeft overgenomen om er haar wapenspreuk van te maken. Het elegante torentje – enkele meters verder naast het poortgebouw aan de kant van de binnenplaats – draagt het jaartal 1668.

 

Het wapenschild van Dom Fabry

 

Poortgebouw uit de XVIe eeuw

 

Het poortgebouw uit de XVIe eeuw